Pricacy & Cookie Policy

Baan Thai Style


Traditional Thai Massage

In onze webshop kan u steeds cadeaubons aankopen voor Scherpenheuvel,

Leuven en Gent.

Keep it safe en hopelijk tot binnenkort!

PRIVACY & COOKIE POLICY

Versie van 15/10/2022


Bedankt voor uw bezoek aan onze website www.baanthaistyle.be.


Deze Privacy & Cookie Policy regelt de privacyregels die op onze website en in de zaak gelden.

Uw boeking, deelname of aankoop impliceert de kennisname en de aanvaarding van deze Privacy & Cookie Policy, welke op elk ogenblik beschikbaar is op onze website of in de zaak.


1. ALGEMEEN


Wij leven de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na.


Contactgegevens:


Baan Thai Style, Marslaan 1 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem,

BTW: BE0842.350.671 en BE0456.221.088, email: info@baanthaistyle.be


2. PERSOONSGEGEVENS DIE VERZAMELD WORDEN


2.1. DE GEGEVENS DIE U MEEDEELT BIJ BOEKING, CONTACT OF DEELNAME 1 UUR GRATIS MASSAGE


Uw naam en voornaam, uw contactgegevens (e-mail, telefoon, adres) en het IP-adres van uw computer of netwerkverbinding.


2.2. DE GEGEVENS DIE AUTOMATISCH WORDEN VERZAMELD


Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie artikel 8 voor onze cookie policy.

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door ons en uitsluitend gedurende uw bezoek aan de website. Het gaat om:


- het TCP/IP-adres

- het type en de versie van uw navigatiesysteem

- de laatst bezochte internet pagina


3. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING


3.1. ALGEMENE DOELEINDEN


We verzamelen uw persoonsgegevens om:


-Uw boeking af te werken en onze klantenbestanden te beheren

-Anonieme bezoekersstatistieken van onze website te verzamelen

-Met het oog op direct marketing

-De technische administratie van de website te beheren


3.2. DIRECT MARKETING EN MEDEDELING AAN DERDEN


Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden. Ze worden in geen geval meegedeeld aan derden. Enkel gebruikt voor doeleinden van direct marketing (enkele mails per jaar over aankomende promoties) , wanneer we hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming hebben gekregen.


Deze toestemming kan u op elk moment intrekken, zonder motivering en zonder kosten, per e-mail of post gericht aan Baan Thai Style, Marslaan 1 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, info@baanthaistyle.be


3.3. ERNSTIGE OVERTREDINGEN


Op verzoek kunnen gegevens van gebruikers van onze website of diensten bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan de politiediensten worden verstrekt.


4. DUUR VAN HET BIJHOUDEN VAN DE GEGEVENS


Alle persoonsgegevens worden bewaard voor de duur die nodig is om de hierboven beschreven doelstellingen te bereiken, met een maximum van vijf jaar volgend op de laatste boeking.


De gegevens door u ingevuld op papier met betrekking tot deelname aan 1 uur gratis massage worden maximaal 3 maanden bijgehouden op papier. Na ingave van uw gegevens in ons klantenbestand wordt het papier onmiddellijk vernietigd.


U heeft het recht om op elk moment vergeten te worden, uw gegevens worden dan uit al onze systemen en databases gewist.


5. RECHT VAN TOEGANG, RECHTZETTING EN OVERDRACHT


U heeft het recht om op elk moment gratis uw persoonsgegevens in te kijken, te wijzigen, aan te vullen of te wissen door middel van een e-mail of per brief.


U heeft het recht om ons te vragen bepaalde gegevens die wij over u hebben, over te dragen aan een ander bedrijf.


U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons mee te delen. Als u dat niet doet, kunnen we bepaalde diensten en boekingen weigeren. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle gegevens die u ons verstrekt.


6. RECHT VAN VERZET


U heeft het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daarvoor ernstige en legitieme redenen hebt. In dat geval kan u ons per e-mail hiervoor contacteren.


U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als deze noodzakelijk is voor de opvolging en behandeling van uw boeking.


7. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID


We hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw persoonsgegevens te vermijden.


Het is bijgevolg belangrijk dat ook u de veiligheidsvoorschriften naleeft, onder andere door derden geen toegang te geven tot uw registratieadres. U bent als enige verantwoordelijk voor het elk bezoek aan onze website vanaf uw computer of IP-adres.


We zijn in geen geval verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.


Onze website kan links, hyperlinks of referenties bevatten naar andere sites die wij niet controleren en beheren en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van zulke websites en ook niet voor de producten of diensten die erop vermeld worden. Lees dus aandachtig de privacy policy en de gebruiksvoorwaarden van elke site die u bezoekt.


8. COOKIES


8.1. INFORMATIE OVER ONS GEBRUIK VAN COOKIES


Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.


Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.


Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze Privacy & Cookie Policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy & Cookie Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de website.


8.2. WAT IS EEN COOKIE?


Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden.


Tenzij u uw browserinstellingen heeft aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt.


8.3. SOORTEN COOKIES


Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.


First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker.


Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie (bv. cookies geplaatst door Google en Facebook).

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (bv. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.


Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.


Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (bv. cookies geplaatst door sociale media zoals Facebook, Google Analytics enz). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.


Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.


8.4. UW TOESTEMMING


Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken dient u die cookies te aanvaarden wat kan via uw browserinstellingen.


U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal u mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover.


Als u op elk moment uw toestemming wilt intrekken, moet u uw cookies verwijderen d.m.v. uw browserinstellingen.


Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan u volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2


8.5. UW BROWSERINSTELLINGEN VERANDEREN


Wij wijzen u er op dat webbrowsers u toelaten om uw cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dient u de ‘Help’ functie in uw webbrowser te consulteren voor meer details.


Cookie instellingen in Microsoft Edge

Cookie instellingen in Firefox

Cookie instellingen in Chrome

Cookie instellingen in Safari


8.6. MEER INFORMATIE OVER COOKIES


Nuttige informatie over cookies vindt u hier: http://www.allaboutcookies.org/


De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy die u hier kan terug vinden: http://www.youronlinechoices.eu/


9. ALGEMENE BEPALINGEN


9.1. AANPASSINGEN


Als deze Privacy & Cookie Policy wordt gewijzigd, plaatsen we de nieuwe versie op onze website en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf uw eerstvolgende bezoek aan onze website. Vanaf dat ogenblik wordt u geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. Verifieer dus bij elk bezoek of dit document gewijzigd is.


9.2. TOEPASSELIJK RECHT EN KLACHTEN


Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.


Voor meer informatie of klachten kan u terecht op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroeger Privacycomissie) op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/


9.3. AANVAARDING


Door de website te gebruiken of uw gegevens op een andere manier aan ons mede te delen, aanvaardt u alle bepalingen ervan en stemt u ermee in dat we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze Privacy & Cookie Policy.


9.4. CONTACT


Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Privacy & Cookie Policy of met betrekking tot de wijze waarop we uw gegevens verzamelen kan u contact opnemen met ons via email of post:


Baan Thai Style, Marslaan 1 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, info@baanthaistyle.be


Elke mededeling van ons aan u gebeurt via de website of per e-mail.