Disclaimer

Baan Thai Style


Traditional Thai Massage

In onze webshop kan u steeds cadeaubons aankopen voor Scherpenheuvel,

Leuven en Gent.

Keep it safe en hopelijk tot binnenkort!

DISCLAIMER

Versie van 01/11/2020


Bedankt voor uw bezoek aan onze website www.baanthaistyle.be.


1. Copyright


Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Baan Thai Style informatie of beeldmateriaal van de website openbaar te maken, te kopiëren, te downloaden of te verspreiden. De informatie mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor eigen gebruik. Voor meer informatie kunt u via de e-mail contact opnemen met de beheerders van deze website: info@baanthaistyle.be


2. Aansprakelijkheid


  • Baan Thai Style is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de klant Baan Thai Style onjuist en/of onvolledig heeft ingelicht over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.


  • Baan Thai Style is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen die door de klant zijn meegenomen naar het salon.


  • Baan Thai Style besteedt de uiterste zorg aan de informatie die op de website beschikbaar wordt gesteld, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. Het Baan Thai Style aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door gebruik van de website of vanwege de onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de website. Komt u onvolledigheden of onjuistheden tegen op de website dan stellen we het op prijs dat u de beheerder van de website via de e-mail hierover contacteert: info@baanthaistyle.be


  • Baan Thai Style is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website plaatsen, bijvoorbeeld als reactie op een bericht, en kan dan ook niet voor eventuele schade als gevolg hiervan aansprakelijk gesteld worden.


  • Baan Thai Style kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het plaatsen van auteursrechtelijk materiaal door bezoekers van de website.


  • Baan Thai Style streeft ernaar dat de website voortdurend toegankelijk is, maar Baan Thai Style is niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen wanneer om welke reden dan ook de website niet beschikbaar is of niet correct functioneert. Baan Thai Style kan niet garanderen dat de website vrij is van virussen of andere verstorende elementen, maar doet al het mogelijke om dit te voorkomen.


  • De website van Baan Thai Style kan hyperlinks naar websites van derden bevatten of hier onrechtstreeks naar verwijzen. Dit impliceert geen goedkeuring van de inhoud hiervan. Baan Thai Style is niet aansprakelijk voor de inhoud en kenmerken van deze websites en eventuele schade die hierdoor wordt veroorzaakt.3. Wijzigingen


Baan Thai Style behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de website naar eigen inzicht en op welk moment dan ook te veranderen. Baan Thai Style is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de verandering of de beëindiging van de website.